HP Deskjet 5740 Printer series Hjelp

background image

HP Deskjet 5700 Series

HP Deskjet 5700 Series

background image

Merknader fra Hewlett-
Packard Company

Informasjonen i dette dokumentet kan
endres uten forvarsel.
Med enerett. Gjengivelse, tilpasning
eller oversettelse av dette materialet
er ikke tillatt uten at det først er
innhentet skriftlig tillatelse fra Hewlett-
Packard, med unntak av det som er
tillatt i henhold til lover om opphavsrett.
De eneste garantiene for HP-
produkter og -tjenester er angitt i den
uttrykkelige garantierklæringen som
følger med slike produkter og
tjenester. Ingenting i denne
dokumentasjonen skal tolkes som
grunnlag for ekstragaranti. HP skal
ikke holdes ansvarlig for tekniske eller
redaksjonelle feil eller utelatelser i
denne dokumentasjonen.

Opphavsrett

Microsoft, MS, MS-DOS og Windows
er registrerte varemerker for Microsoft
Corporation.
TrueType er et varemerke i USA for
Apple Computer, Inc.
Adobe, AdobeRGB og Acrobat er
varemerker for Adobe Systems
Incorporated.
Copyright 2004 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.