HP Deskjet 5740 Printer series hjælp

background image

HP Deskjet 5700 Series

HP Deskjet 5700 Series

background image

Meddelelser fra Hewlett-
Packard Company

Oplysningerne i dette dokument kan
ændres uden forudgående varsel.
Alle rettigheder forbeholdes.
Reproduktion, bearbejdning eller
oversættelse af dette materiale er
forbudt uden forudgående skriftlig
tilladelse fra Hewlett-Packard, med
undtagelse af det der er tilladt i
henhold til loven om ophavsret.
Garantier for HP-produkter er anført i
den erklæring om begrænset garanti,
der følger med disse produkter. Intet
heri må fortolkes som værende en
yderligere garanti. HP er ikke
ansvarlig for tekniske og redaktionelle
fejl eller udeladelser heri.

Ophavsret

Microsoft, MS, MS-DOS og Windows
er registrerede varemærker tilhørende
Microsoft Corporation.
TrueType er et amerikansk
varemærke tilhørende Apple
Computer, Inc.
Adobe, AdobeRGB og Acrobat er
varemærker tilhørende Adobe
Systems Incorporated.
Copyright 2004 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.